Rechtsbijstandverzekering

Zeker niet minder belangrijk dan de gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen, is de rechtsbijstandverzekering. De VvE is immers een eigen rechtspersoon die met diverse partijen verbintenissen en relaties aangaat.

Ook is het mogelijk dat de VvE een geschil krijgt met een van de individuele eigenaren.

Het is echter van groot belang dat de rechtsbijstandverzekering aansluit bij de behoeften van een Vereniging van Eigenaren. VvE-Verzekering.nl zal daarom een rechtsbijstandverzekering aanbieden die speciaal voor Verenigingen van Eigenaren is ontwikkeld.

Bij deze verzekering geldt dekking voor nagenoeg alle denkbare situaties waarbij een VvE betrokken kan raken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere geschillen met aannemers en onderhoudsbedrijven, geschillen tussen de VvE en een van de individuele leden, het verhalen van aan het gebouw toegebrachte schade.

Ook incassozaken kunnen, zonder extra kosten voor de VvE, in behandeling worden gegeven.