Offerte aanvraag

Naam VvE

Contactpersoon

Functie binnen VvE

KvK Nummer VvE

Email

Telefoon

Correspondentieadres

Postcode / Woonplaats

Bestuurder / Beheerder

Gewenste verzekeringen
 Gehele pakket Gebouw Glas Milieuschade Aansprakelijkheid algemeen Bestuurdersaansprakelijkheid Ongevallen leden / vrijwilligers Rechtsbijstandverzekering

Risicoadres(sen)

Postcode / Woonplaats

Herbouwwaarde
(indien onbekend een schatting)

Bouwjaar
(indien onbekend een schatting)

Aantal woonappartementen

Aantal parkeerplaatsen

Aantal bedrijfsruimten

Indien van toepassing, soort bedrijvigheid bedrijfsruimten:

Is het gebouw van steen / beton?
 Ja Nee

Is er sprake van een harde dakbedekking (pannen of bitumen)?
 Ja Nee

Onderhoudstoestand
 Goed Redelijk Matig Slecht
Ruimte voor een toelichting