Gebouwenverzekering

Veelal de belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is wel de gebouwenverzekering (opstalverzekering). Deze biedt dekking voor onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, waterschade en diverse andere mogelijke schade-oorzaken.
Het is voor de VvE van groot belang dat er goede en heldere voorwaarden van toepassing zijn en de premie in een juiste verhouding staat tot het risico. VvE-Verzekering.nl kan, in tegenstelling tot vele andere aanbieders, in enkele gevallen een verzekering aanbieden zonder algemeen eigen risico.

Wij bieden de VvE standaard een extra uitgebreide dekking, inclusief waterschade en indien nodig een extra uitkering bij schade om extra kosten (bijvoorbeeld toezichtkosten) te kunnen betalen. Daarnaast is er standaard € 10.000,- aan roerende zaken meeverzekerd.

Het is voor gebouwen tot 25 jaar oud veelal ook mogelijk om de dekking uit te breiden naar all risk (alle van buiten komende onheilen). Wij zullen dit opnemen in onze offerte.

Voor individueel eigenaarsbelang zoals bijvoorbeeld de keuken, badkamer en harde vloeren is er eveneens dekking (maximaal 10% van de verzekerde herbouwwaarde).