Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade, zoals bijvoorbeeld sanering na een brand en vervuild bluswater.
Deze verzekering is met name relevant bij oudere gebouwen (sprake van bijvoorbeeld asbest) en wanneer er commerciële activiteiten plaatsvinden en de milieuschade is ontstaan door het gebruik.

Ook inkomende milieuschade, verontreiniging die door anderen wordt veroorzaakt buiten de VvE zelf om, maar waardoor de VvE wel milieuschade oploopt, is verzekerd. U kunt hierbij denken aan onder andere saneringskosten en zaakschade die het gevolg is van verontreiniging.