Aansprakelijkheidsverzekering

De algemene aansprakelijkheidsverzekering is sinds enige jaren een verplichte verzekering voor de VvE. Deze biedt dekking wanneer de VvE wettelijk aansprakelijk is.

Alhoewel schade aan zaken en goederen veelal nog te overzien zijn, dient de VvE ook rekening te houden met mogelijk letselschade waarvoor men (risico)aansprakelijk kan zijn.

Ook bij de aansprakelijkheidsverzekering is het van belang dat er goede voorwaarden van toepassing zijn en de premie in een juiste verhouding staat tot het risico.