Aansprakelijkheid

De algemene aansprakelijkheidsverzekering is sinds enige jaren een verplichte verzekering voor de VvE. Deze biedt dekking wanneer de VvE wettelijk aansprakelijk is.